افزایش طول عمر زنان

متوسط طول عمر برای زنانی که به پنجاه سالگی رسیده اند در اطراف جهان در حال افزایش است.

این نتیجه گیری سازمان بهداشت جهانی است که می گوید بیماری قلبی، سکته مغزی و سرطان عامل اصلی مرگ در میان زنان است.

دکتر جان بیرد مدیر بخش عوارض پیری در این سازمان می گوید که به این ترتیب کشورها باید بیشتر بر کاهش فشار خون با داروهای ارزان و معاینات تشخیص سرطان های گردن رحم و سینه تمرکز کنند.

به گفته دکتر بیرد این بیماری ها قابل پیشگیری یا قابل درمان هستند.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی زنان اکنون در بیشتر کشورها نسبت به چهار دهه قبل طول عمر بیشتری دارند که به خاطر پیشرفت ها علیه بیماری های عفونی مانند آنفلوآنزا، سل و ذات الریه است.

در این میان زنان ژاپنی بلندترین متوسط طول عمر را دارند.

بعضی کشورها هم البته کمتر از سایرین بهبود نشان می دهند: برای نمونه آفریقای جنوبی به دلیل شیوع ایدز و روسیه به خاطر فروپاشی نظام بهداشتی اتحاد جماهیر شوروی.