برداشت مهرورزانه

مسعود مرعشی در ستون طنزبهارنوشته: دستم را روی «رایانک مالشی» گذاشتم و آن را بالا و پایین می‌کنم تا ببینم خبر دندان‌گیری برای سفیدنمایی‌گیر می‌آید یا نه، بعد ناگهان متوجه می‌شوم که برای شما خوانندگان گرامی سوال ایجاد شده که رایانک مالشی چیست؟ از آنجایی که ما هنوز خصوصیات دولت نهمی رویمان باقیمانده و حسابی پاسخگو هستیم، به شما پاسخ می‌دهیم که این عبارت، معادل فارسی مناسبی برای کلمه غربی و منحوس «تبلت» است.

خلاصه داشتیم در رایانک مالشی، اخبار را بالا و پایین می‌کردیم که اظهارنظری از آقای بقایی توجه‌مان را جلب کرد. ماجرا سر همان ۱۶‌میلیارد تومان معروفی بود که آقای احمدی‌نژاد به دانشگاه خودش پرداخت کرده. ایشان فرموده‌اند: «هرگونه کمک و جابه‌جایی مالی در این نهاد طبق مقررات بوده است و عزیزانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها به دنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند و... منتشر کردن یک سند دلیل بر تخلف نیست. دوستان برای اثبات ادعای خود، تخلف این سند را مطرح کنند.»

طنر نویس بهار به طعنه نوشته: راست می گوید آخر این کجایش تخلف است؟ خیلی هم سیکل اداری‌اش را طی کرده، واقعا که؟! آن از قضیه بیمه ایران و ۳۰۰۰‌میلیارد تومان که شیرینی‌اش را بر دهان عزیزان تلخ کردید، این هم از این ۱۶‌میلیارد تومان که طی یک فرآیند قانونی و عدالت‌محورانه [و حتی مهرورزانه] به دانشگاه ایرانیان انتقال پیدا کرده است. از تمام مردم عزیز می‌خواهم این موردهای جزیی و پیش پاافتاده را الکی گنده نکنند و بنشینند از الان قشنگ درس بخوانند که ان‌شالله برای کنکور سال بعد، در دانشگاه قبول شوند و از دروسی چون «مدیریت متافیزیک»، «مقاومت در انحراف»، «توزیع سهام عدالت در سه سوت و فقط برای یکبار»، «مهندسی آمار و فتوشاپ»، «ادبیات پست مدرن گرایش سبک احمدی‌نژادیسم» بهره ببرند.