حس چشایی و اشتها

افراد به سه گروه تقسیم می شوند: گروهی که حس چشایی بسیار قوی دارند، گروهی که قدرت حس چشایی شان متوسط است و گروهی که فاقد این حس هستند.

این که شخص در چه گروهی قرار می گیرد بر حسب تعداد سلول های چشایی زبانش است. این سلول ها نقطه های کوچک قرمز زنگی هستند که روی زبان دیده می شوند.

-غده های چشایی مجموعه ای از این سلول ها هستند که حس چشایی (پاپیلای زبان) را درست می کنند.

-کسانی که حس چشایی قوی دارند، طعم های مختلف بخصوص تلخی را بیشتر احساس می کنند و بهمین جهت است که سبزیجاتی مانند بروکلی را که برای سلامت شخص مفید است ولی طعم تلخی دارد، دوست ندارند.

-گروه سوم افرادی هستند که حس چشایی شان بسیار ضعیف است و در نتیجه این خطر وجود دارد که در غذایشان از نمک و شکر بیشتری استفاده کنند

-گروه دوم بهترین حالت را داشته و میتوانند با اکثر طعمها و مزه ها کنار بیایند