ریشه ژنتیکی سرطان ها

دانشمندان 21 جهش ژنتیکی که عامل سرطان های اصلی است را شناسایی کرده اند

دانشمندان اخیرا در نشریه نیچر گزارش دادند که گام مهمی در تحقیقات سرطان برداشته اند که به شناسایی ۲۱ جهش عمده ژنتیکی که عامل اکثریت بزرگی از تومورهاست مربوط می شود.

این تغییرات در کد ژنتیکی عامل تشکیل ۹۷ درصد ۳۰ سرطان شایع در انسان است.

کشف علت این جهش ها می تواند به معالجات تازه منجر شود.

بعضی از علل این تغییرات در کد ژنتیکی معلوم است مثل کشیدن سیگار، اما بیش از نیمی از آنها هنوز یک معما هستند.

مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا گفت که این مطالعه تازه جالب و مهم است.

تومور زمانی شکل می گیرد که یکی از مصالح ساختمانی بدن، یعنی سلول ها، به خطا می رود.

سلول ها در طول زمان دچار جهش های مختلی می شوند که در نهایت می تواند آنها را به تومورهای مرگباری بدل کند که بدون رویه رشد می کنند.

تیم بین المللی محققان در جستجوی علل آن جهش ها به عنوان بخشی از بزرگترین تحلیل ژنوم سرطانی بود.

دکتر الی پاپاامانوئل از موسسه سنگر می گوید: "این بزرگترین مطالعه در نوع خود است. و آنچه خیلی ما را به هیجان آورده این است که اکنون از طریق این یافته ها دری را باز کرده ایم و به مسیرهای بسیار مختلفی که می تواند به سرطان منجر شود برخورد کرده ایم."

عوامل شناخته شده مثلا نور فرابنفش و کشیدن سیگار می تواند باعث جهش دی ان ای شود که خطر سرطان را زیاد می کند. دی ان ای در هسته سلول حاوی ژن های انسان یا همان دستور ساخت اجزای بدن است.

اما هر کدام همچنین یک رد پای منحصر به فرد از خود به جا می گذارد که نشان می دهد آیا سیگار بوده که باعث جهش ژنتیکی شده یا قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش آفتاب.

محققان تحت هدایت موسسه سنگر در بریتانیا در جستجوی نمونه های بیشتری از این رد پاها در میان بیش از هفت هزار نمونه برداشته شده از ۳۰ سرطان شایع برآمدند.

آنها دریافتند که ۲۱ نشانه متمایز هست که عامل ۹۷ درصد جهش های منتهی به سرطان است.

پروفسور سر مایک استرتون مدیر مرکز سنگر به بی بی سی گفت: "خیلی هیجان زده ام. این الگوها در داخل ژنوم سرطانی پنهان شده اند. این نشانه ها که به می گوید چه چیزی در درجه اول باعث سرطان می شود و این شناختی بسیار مهم است که پیدا کرده ایم."

او گفت که این دستاوردی مهم برای تحقیقات سرطان است و بسیار عمیق است. زیرا بخش های ناشناخته های سرطان را به ما می نمایاند.

در مجموع ۱۲ نشانه از تغییرات ژنتیکی هست که هنوز قابل توضیح نیست