پژوهشگران آمریکایی می گویند که مصرف کوکائین خیلی سریع بر مغز تاثیرمی گذارد و تنها طی چند ساعت ساختمان مغز را تغییر می دهد.

موش که کوکائین بیشترین تاثیر را برمغزش می گذارد، تمایل زیادتری به کوکائین نشان می دهد و بیشتر معتاد می شود.

کارشناسان این پدیده را بعنوان "اعتیاد به یادگیری" توصیف می‌کنند.

آزمایش به روی موش ها نشان داد که بعد از تزریق کوکائین برآمدگی هایی در دندریت ها یا سیگنال های عصبی مغز آن ها ایجاد می شود. این سیگنال های عصبی نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند.

لیندا ویل برشت یکی از پژوهشگران در بخش روانشناسی، نوروساینس دانشگاه برکلی می گوید که از این آزمایش ها پی بردیم که مغز اعتیاد را یاد می گیرد. به همین دلیل هرچه بیشتر مواد مخدر مصرف شود، اعتیاد هم بیشتر می شود.

لیندا ویل برشت می گوید که با تازه ترین تحقیقات می توان به مکانیزم اعتیاد بهتر پی برد.