دیروز وقتی  وبم رو باز کردم و به آرشیو نظرات رفتم دیدم یه نفر آقا یا خانم متاسفانه برحسب تربیت و محیط خانوادگی که بزرگ شده و اینقدم جسارت نداشته که با نام اصلیش نظر بزاره شروع کرده بود به بد و بیراه گفتن به خانوادم ، نمیدونم منظورشون چی بوده ؟ و یا چه مشکل خدای نکرده روانی یا خانوادگی داشته که اینطوری میخواسته از دلش در بیاره و احساس آرامش بکنه

بهرحال منو واداشت که:

1- از دوستای عزیز و خوانندگان محترمی که احیانا اون نظر رو دیدن معذرت خواهی کنم

2- با توجه به پایین اومدن اعتماد متقابل در اجتماع (هرکسی باید خودش خودش رو کنترل کنه ) متاسفانه علیرغم میل باطنیم مجبور شدم نظرات رو کنترل شده بزارم.

3- توصیه ام هم به اون شخصی هم که اون کامنت رو گذاشته بود اینه که فحش و بد و بیراه گفتن رو به قول قدیمیها باد میبره اما شخصیت و آبرو و شان خودش رو پایین میاره چون نشون از قدرت طرف مقابل و زبونی و رذالت خودش داره