از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند

1- ثروت، بدون زحمت
2- لذت، بدون وجدان
3- دانش، بدون شخصیت
4- تجارت، بدون اخلاق
5- علم، بدون انسانیت
6- عبادت، بدون ایثار
7- سیاست، بدون شرافت


اسراف محبت

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ‌ها میکند پرهایش سفید می‌ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود... دوست‌داشتن کسی که لایق دوست‌داشتن نیست، اسراف محبت است.

طلا، زن، مرد

طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید.

فیثاغورث

   

قطار شهر بازی

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی.

 

خوبی آدم‌ها و دیوار

همیشه از خوبی‌های آدم‌ها برای خودت دیوار بساز. پس هر وقت در حق تو بدی کردند ، فقط یک آجر از دیوار بردار ! بی‌انصافیست اگر دیوار خراب کنی

 

چند جمله زیبا……


از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهایت کوچک است و شایستگی هایت بسیار!

هیچ وقت از مشکلات زندگی،ناراحت نشو، کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر میدهد.

خداوند اگر آرزویی در تو قرار داده، بدان توانایی آن را در تو دیده است

باران رحمت خدا همیشه می بارد، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم

دوست داشتن یک نوع باوره، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند، اما بیخبرند از نزدیکی دلهایمان

زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از حادثه هاست، چند برگی را تو برگ میزنی و مابقیه را قسمت